อู่มนฑกานต์ยนต์

7 สัญญาณของสารทำความเย็นที่ต่ำในระบบและวิธีระบายความเย็นออก​

7 สัญญาณของสารทำความเย็นที่ต่ำในระบบและวิธีระบายความเย็นออก​

ระบบทำความเย็นนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเดินเครื่องกับน้ำมันและสารทำความเย็นที่ไหลภายใน อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งแปลกปลอมต่อระบบจะต้องถูกเอาออก สิ่งเหล่านี้รวมถึงความชื้น ก๊าซที่ไม่ควบแน่น (เช่น อากาศ) ออกไซด์จากการประสานโดยการไล่ระบบด้วยไนโตรเจน (nitrogen purge) เป็นต้น ดังนั้น คุณจะรู้ได้อย่างไร เมื่อระบบทำน้ำเย็นนั้นมีสารทำความเย็นที่ต่ำ ด้านล่างนี้คือ 7 สัญญาณของระบบที่มีสารทำความเย็นต่ำ


‍อุณหภูมิทางออกจากระดับกลางไปสูง

ขอบเขตของอุณหภูมิทางออกวัดได้ 3 นิ้วจากคอมเพรสเซอร์บนท่อดิสชาร์จคือ 225° และด้านหลังชองลิ้นจ่ายแก๊สของเครื่องทำความเย็นนั้นอยู่ที่ประมาณ 250° ไปถึง 300° กระบวนการนี้อาจทำให้น้ำมันที่อยู่รอบกระบอกสูบระเหยได้และอาจทำให้เกิดการสึกหรอมากเกินไป ที่อุณหภูมิ 350° น้ำมันจะสลายตัวและคอมเพรสเซอร์จะเกิดความร้อนจัดเกินไป การที่คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไปนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันนี้ ดังนั้น คุณควรที่จะทำให้อุณหภูมิทางออกนั้นให้อยู่ต่ำกว่า 225° เพื่่อยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

‍ค่าซูเปอร์ฮีตจากเครื่องระเหยที่สูง

เนื่องจากเครื่องระเหยนั้นต้องการสารทำความเย็น มันก็จะมีค่าซูเปอร์ฮีตจากเครื่องระเหยที่สูง ถังพักน้ำยาเหลว(receiver) จะไม่สามารถรับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจากคอนเดนเซอร์ได้อย่างพอเพียง เนื่องจากมีสารทำความเย็นที่ไม่เพียงพอในระบบอยู่แล้วและนี่จะทำให้ท่อลิควิดแห้ง

‍ค่าซูเปอร์ฮีตจากคอมเพรสเซอร์ที่สูง

เนื่องจากท่อลิควิด ลิ้นลดความดันชนิดควบคุมด้วยความร้อน (TXV) และเครื่องระเหยนั้นล้วนต้องการสารทำความเย็นเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกันกับคอมเพรสเซอร์ สิ่งนี้อาจปรากฏให้เห็นในการอ่านค่าซูเปอร์ฮีตจากคอมเพรสเซอร์ที่สูงได้

‍การซับคูลล์ของเครื่องควบแน่นที่ต่ำ

เนื่องจากคอมเพรสเซอร์จะเห็นไอที่ร้อนมากจากการอ่านค่าซูเปอร์ฮีตที่สูง แก๊สที่เข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะขยายตัวมากขึ้นและมีความหนาแน่นต่ำ กระบวนการควบแน่นจะเริ่มสูงจากความดันดูดที่ต่ำทำให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรนั้นต่ำลงไปด้วย คอมเพรสเซอร์จะไม่สูบสารทำความเย็นมากและส่วนประกอบทุกส่วนในระบบจะเริ่มต้องการสารทำความเย็น แล้วจุดอิ่มตัวของเหลว 100% ในเครื่องควบแน่นจะต่ำมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการซับคูลล์ของเครื่องควบแน่นที่ต่ำลงไปด้วย

‍แอมป์ของคอมเพรสเซอร์ที่ต่ำ

ค่าซูเปอร์ฮีตที่สูงจะทำให้คอมเพรสเซอร์ดูดไอจากท่อดูดซึ่งมันจะทำให้ความหนาแน่นลดลง ไอที่มีความหนาแน่นน้อยที่เข้าไปยังคอมเพรสเซอร์นั้นมีความสำคัญต่ออัตราการไหลเวียนของสารทำความเย็นที่ต่ำที่ผ่านคอมเพรสเซอร์ กระบวนการนี้จะทำให้เกิดการดูดแอมป์ที่ต่ำเนื่องจากว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงานหนักในการบีบอัดไอที่มีความดันต่ำ

‍เครื่องระเหยที่อุณหภูมิและความดันต่ำ

เครื่องระเหยที่ความดันต่ำนั้นเกิดจากการที่คอมเพรสเซอร์ต้องการสารทำความเย็น คอมเพรสเซอร์จะพยายามดูดสารทำความเย็นไปสู่กระบอกสูบ แต่มันยังไม่เพียงพอ เลยเป็นเหตุให้ทั้งระบบได้รับแรงดันที่ต่ำ

‍เครื่องควบแน่นที่อุณหภูมิและความดันต่ำ

เนื่องจากเครื่องระเหยและคอมเพรสเซอร์นั้นล้วนต้องการสารทำความเย็น เครื่องควบแน่นก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน การปล่อยให้เครื่องควบแน่นขาดสารทำความเย็นจะทำให้ความร้อนที่คิดเป็นโหลด (heat load) ลดลง เพราะมันจะไม่มีสารทำความเย็นมาไล่ความร้อน หากไม่มีความร้อนมากพอ เครื่องควบแน่นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำซึ่งมันจะทำให้เกิดความดันที่ต่ำกว่าในเครื่องควบแน่น

‍ที่มา: www.achrnews.com www.contractingbusiness.com

บทความอื่นๆ